Sobota, 6 sierpnia 2022

Wykonawcy:

Veronika Struck/Ukraina – organy
Męski Zespół Wokalny Kalophonia/Ukraina


W programie:

Johann Sebastian Bach
(1685–1750)

– Preludium i fuga Es-dur BWV 552

 

wyk. V. Struck

Irmologion Przemysko-Uniewski
(XVII w.)

– z Liturgii Jana Chryzostoma:

Miłosierdzie pokoju

Skosztujcie i zobaczcie

Irmologion Supraski
(XVI w.)

– Pieśń cherubinów

 

Zmartwychwstanie Twoje Chryste Zbawicielu (śpiew grecki)

 

Chrystus Zmartwychwstał (śpiew gruziński)

Śpiewy wielogłosowe z Ławry Kijowsko-Peczerskiej i Ławry Poczajowskiej

Błogosław duszo moja Pana

 

– Nieszpory (fragm.)

 

wyk. Zespół

Feliks Mendelssohn-Bartholdy
(1809–1847)

– Sonata organowa f-moll op. 65 nr 1 (fragm.)

2. Adagio
3. Andante recitativo
4. Allegro assai vivace

Charles Marie Widor
(1844–1937)

– V Symfonia organowa f-moll op. 42 nr 1 (fragm.)

5. Toccata

 

wyk. V. Struck

Mychajło Werbycki
(1815–1870)

Anioł ogłosił

Mykoła Łysenko
(1842–1912)

Drzewem Krzyża (Kantyk Ukrzyżowania Chrystusowego)

Dmytro Kotko
(1892–1982)
oprac. R. Stelmaszczuk

– Kantyk o Sądzie Ostatecznym

Dmytro Bortniański
(1760–1827)

– Koncert nr 34 Gdy zmartwychwstanie Chrystus

 

wyk. Kwartet

Noty biograficzne:

Veronika Struck ukończyła z wyróżnieniem studia w Konserwatorium Odeskim jako organistka i pianistka. Uczęszczała również na zajęcia z kompozycji oraz dyrygentury chóralnej. Jako stypendystka DAAD oraz czasopisma „Die Zeit”, uczestniczyła w licznych kursach mistrzowskich. Obecnie artystka jest koncertmistrzem i organistką Teatru Opery  w Odessie oraz organistką kościoła luterańskiego św. Pawła w Odessie. Występuje z licznymi recitalami w Ukrainie oraz Mołdawii, Niemczech, Polsce i Rumunii. Współpracuje również z chórami i wybitnymi solistami (instrumentalistami, wokalistami). Propaguje muzykę organową w Odessie, organizując festiwale i cykle koncertów organowych.

Męski Zespół Wokalny Kalophonia powstał w 2011 przy Katedrze Muzycznej Ukrainistyki i Mediewistyki Akademii Muzycznej im. Mykoły Łysenki we Lwowie. Celem zespołu było odrodzenie tradycji ukraińskiego śpiewu cerkiewnego. Obecnie w repertuarze grupy znajduje się muzyka od XIV do XXI ww. (m.in. utwory M. Łysenki, M. Werbyckiego, M. Łeontowycza, M. Kołessy, St. Ludkewycza, A. Kos-Anatolskiego) Zespół prowadzi aktywną działalność koncertową. Brał wielokrotnie udział w festiwalach w Giżycku, Koszalinie, Lwowie, Łodzi, Nowym Sączu, Płocku, Przemyślu, Sanoku. W l. 2018-2020 odbył trasy koncertowe w Niemczech, Polsce, Ukrainie, Wielkiej Brytanii. Zespół wydał też kilka płyt z nagraniami ukraińskiej muzyki cerkiewnej od czasów renesansu do XX w.